Měsíční report PPC kampaní pro e-shop v Google Data Studiu

Když Google vloni zpřístupnil svou službu Google Data Studio (GDS) všem uživatelům, dal nám možnost reporty více automatizovat a konečně se tak zbavit zbytečné ruční práce. Výhodou je také online sdílení s klientem. V českém prostoru bylo ještě nutné vyřešit napojení na Seznam Sklik, ale díky různým nástrojům nebo skriptům už ani to není problém. GDS lze využívat pro spoustu různých reportů. V tomto příspěvku vysvětlím, jak vytvářím měsíční report pro e-shop, u kterého se starám o Google Ads a Seznam Sklik.

S klienty bývá kvůli odlišným atribučním modelům různá domluva na tom, co chtějí reportovat. Jestli konverze z rozhraní, z Google Analytics či z obojího. V tomto případě jde o data z rozhraní reklamních systémů Google Ads a Seznam Sklik.

E-shopy se většinou zaměřují na kampaně ve vyhledávání. Občas je však potřeba nasadit např. videokampaň nebo obsahovku pro různé příležitosti – podpora slevových akcí, vendorské kampaně apod. Celkové výsledky jsou pak zkreslené a ovlivňují plnění cílů, které se primárně nastavují pro vyhledávání.

Z tohoto důvodu kampaně a tedy i report rozděluji podle frameworku SEE-THINK-DO-CARE. Je na každém specialistovi (a případné domluvě s klientem), jak kampaně rozčlení do jednotlivých fází. Základním pravidlem je, aby do nejdůležitější fáze DO spadaly jen kampaně, které přivádějí uživatele rozhodnuté nakoupit. Do této fáze počítám vedle kampaní, jež cílí na značky a produktové názvy a jejich varianty, i všechny shoppingové a DSA kampaně. I když ty se zobrazují i na obecné dotazy, které bych jinak zahrnul do fáze THINK. Důvodem je, že jsem tyto kampaně kvůli využívání smart-biddingových strategií přestal rozdělovat na obecné, značky a produkty.

V názvu kampaní uvádím označení reklamní sítě, fáze frameworku a taktiky. Např. kampaň ve vyhledávání cílená na klíčová slova související s názvem e-shopu obsahuje řetězec „SRH-FWD-Brand”, tedy search, fáze DO a taktika je brand. Z takto pojmenovaných kampaní je pak snadné vytvořit všechny další potřebné dimenze a filtry. Užitečným nástrojem pro vytváření dimenzí je tento case generátor.

Když chci v reportu zobrazovat např. i dva roky stará data, vhodnější než přejmenování všech kampaní je použít k jejich roztřídění klíče ze stávající jmenné konvence. K tomu mi slouží skript v Rku. Používám ho ale i v případě, že už mám kampaně pojmenované správně. Je pro mě výhodnější základní dimenze vytvořit už do zdrojového souboru. Také se můžu zpětně rozhodnout kampaně rozdělit jinak, případně pro různá období měnit roztřídění. Historická data pak zůstanou netknutá. Vygenerování takového zdrojového souboru a následná aktualizace reportu zabere jen pár minut.

V samotném měsíčním reportu záměrně nepoužívám meziměsíční ani meziroční srovnání. Je to ten nejhloupější pohled na výkon kampaní (důvody by vydaly na celý článek) a já ho nechci podporovat. V reportu také nenajdete filtr časového období. V pruhu pod hlavičkou listu nabízí report vždy pohled na nejdůležitější metriky pro danou fázi nebo síť za minulý měsíc. Grafy zobrazují top metriky za posledních 12 měsíců. Tabulka pak všechny metriky za tento rok. Mezi grafy a tabulkou s výsledky tohoto roku najdeme filtry pro reklamní systémy, rozpočty, sítě, fáze a taktiky, pokud jsou pro příslušné fáze nebo sítě dostupné.

Hlavní myšlenkou je zobrazit na prvním listu jen hlavní „KPIčka“ tak, aby se klient dozvěděl, jak se daří nejdůležitějším kampaním.

List s hlavními KPI měsíčného reportu v Google Data Studiu

Není potřeba, aby se klient díval na další listy. Ale pokud má zájem, může si je prohlédnout. Stránky jsou seřazené podle důležitosti. Druhá stránka zobrazuje především celkovou útratu za všechny kampaně. Protože pro jednotlivé fáze, sítě a taktiky jsou nastaveny rozdílné KPI i sledované metriky, uvádím zde jen přehled provozu s převedením příslušných metrik na „interakce”.

List s daty celkového provozu v měsíčním reportu v Google Data Studiu

Na dalším listu klient najde výsledky nejdůležitější fáze DO.

List s daty pro fázi DO v měsíčním reportu v Google Data Studiu

Dále řadím listy s ostatními fázemi, následují reklamní sítě. Poslední list nabízí pohled na akce v minulém měsíci. Celý report si můžete prohlédnout zde.

Autor

Miroslav Šollar

Jsem PPCčkař. Působím v Praze. 7 let mě baví a živí online marketing, posledních pět let se specializuji na PPC reklamu.